Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
PRIORITY V EKOLOGII


  • Podpora rozvoje ekologických energetických zdrojů a jaderné energetiky. Ekologické zdroje energie ne na úkor, ale přednostně ve prospěch obyvatel kraje. ANO dostavbě Temelína, ale s důrazem na bezpečnost provozu a se zárukou významných výhod pro obyvatele jižních Čech. Rozhodné NE jadernému úložišti v našem kraji.

  • Racionalizace odpadového hospodářství se zaměřením na recyklační programy. Výstavba a rekonstrukce čističek odpadních vod zejména v obcích nad 2000 obyvatel.

  • Co nejvýznamnější zachování poměru zelených a pevných ploch v obcích. Péče o veřejnou zeleň.

  • Protipovodňová opatření.