Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
PRIORITY V ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


  • Podpora rodin s dětmi - zvýšení kapacity a kvality soukromého i veřejného sektoru předškolní výchovy, podpora vzniku flexibilních předškolních zařízení pro děti od 1 roku do 6 let.

  • Zkvalitnění služeb pro handicapované občany a seniory, rozvoj dostupných služeb pro seniory s důrazem na jejich kvalitu a důstojnost.

    Podle údajů ČSÚ počet narozených dětí stále mírně stoupá: v r. 2003 se narodilo 93,7 tisíc dětí, v r. 2007 to bylo již 105,8 tisíc. Při nynějším „dětském boomu“ chceme podpořit vybudování nových mateřských škol v regionu. Zasadíme se o výstavbu venkovních hřišť, veřejných sportovišť pro děti a mládež. Budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí. Jsme si vědomi nutnosti zvýhodnění podmínek práce na částečný úvazek pro matky s dětmi – ve srovnání s ostatními zeměmi EU je podíl takto pracujících žen u nás minimální. Pro mladé rodiny se budeme snažit pokračovat v budování bezbariérových tras vhodných pro kočárky či zvýšit množství přebalovacích pultů na veřejných prostranstvích.

    Dle demografických trendů bude přibývat seniorů a péče o ně bude stále náročnější. Zatímco v současnosti tvoří lidé starší 65 let necelých 15% populace, za 52 let to má být více než třetina. Chceme jednak podpořit výstavbu domovů pro seniory, ale i apelovat na soudržnost rodin a vytvářet příznivé podmínky pro rodinné příslušníky pečující o tyto osoby. Podpoříme oblast komunitní péče neboli rozšířenou ambulantní péči, takzvaný case-management. Jedná se o vybudování sítě pracovníků, kteří zdravotně či sociálně handicapovaným občanům pomáhají se zajištěním lékařské péče, vyřizováním záležitostí na úřadech, s bydlením apod.