Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
PRIORITY VE ŠKOLSTVÍ


  • Odpovídající finanční ohodnocení učitelů na všech stupních výuky, aby nedocházelo k úniku učitelů do jiných oborů.

  • Zachování dostupnosti základního školství s podstatným všeobecným zkvalitněním výuky malotřídního školství.Významná podpora učňovského školství. Významný tlak na vysoké školství tak, aby jejich akreditované programy odpovídaly společenským potřebám.

  • Soustředění se na výuku cizích jazyků, technických oborů, zájmového vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání IT a moderních vyučovacích metod

    Vzdělání je třeba chápat jako jednu z nejvyšších hodnot pro jednotlivce i celou společnost. Chceme změnit přístup k problémům školství, zvýšit podíl HDP do školství na úroveň obvyklou ve vyspělých zemích. Učitelé, na nichž závisí úspěch současné (ne zcela promyšlené) školské reformy, potřebují vytvořit odpovídající pracovní podmínky. Aby reforma splnila očekávání, musí být dostatečně finančně pokryta. Naším cílem je, aby ze škol vycházelo co největší množství kvalitních absolventů. Proto v pedagogických sborech musí být odborníci i osobnosti. Je třeba přivést do škol mladé lidi, optimalizovat počet mužů a žen. Je nutno zvýšit prestiž učitelů, vzájemný respekt a spolupráci s nepedagogickou veřejností. Chceme-li zabránit vzniku dlouhodobých škod ve vzdělání našich dětí, je třeba změnit postoj k financování školství okamžitě.