Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
PRIORITY VE ZDRAVOTNICTVÍ


 • Podpora veřejnoprávní páteřní sítě nemocnic s odpovídající pohotovostní lékařskou i lékárenskou službou

 • Racionální rozmístění stanic RZP navazující na funkční síť samostatných soukromých ambulancí praktických lékařů i specialistů a síť odborně fundovaných sociálních služeb.

 • Odpovídající odměna zdravotnických pracovníků k zabránění jejich úniku do ciziny.

 • Modernizace nemocnic se zapojením fondů EU.

 • Podpora standardů lékařské péče.

 • Rovnoprávný přístup zdravotnických pracovišť k ohodnocení dle kvality poskytované péče.

  V našem kraji máme síť nemocnic, na jejichž vybudování a zvelebení bylo vynaloženo nemalé množství prostředků z našich daní. Nemocnice, t.č. akciové společnosti, jsou nyní ve vlastnictví kraje. Tento status chceme zachovat. Zároveň chceme více zprůhlednit a zpřístupnit informace o hospodaření v těchto nemocnicích. Hodláme věnovat větší pozornost než dosud personálnímu vybavení a s ním související kvalitě poskytované péče. Máme kvalitní lékaře a sestry, ale ne v dostatečném množství. Kvalitním ohodnocením chceme zabránit jejich odlivu z našich nemocnic a snížit jejich stávající pracovní přetížení. Unavený a frustrovaný personál je totiž velkým rizikem pro pacienta.

  I z pozice krajské úrovně chceme působit na jednoznačné zákonné stanovení standardů lékařské péče, plně hrazené zdravotními pojišťovnami. V ambulantní sféře budeme podporovat systém zaručující svobodnou volbu lékaře pacientem a svobodný výkon lékařského povolání.

  Poplatky za zdravotnické služby by měly plnit regulační funkci a nebránit občanům s nižšími příjmy v přístupu ke zdravotní péči. Proto je podpoříme pouze tam, kde hrozí nadužívání a zneužívání zdravotní péče, jako jsou např. pohotovostní služby. Rovněž považujeme za racionální příplatek na stravu v nemocnici. Výše poplatků by měla respektovat možnosti sociálně slabých skupin, především rodin s dětmi a důchodců, s jasným stanovením ochranných limitů.