Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
NAŠE CÍLE


1) odpovědnost, odbornost a slušnost ve veřejné správě
2) lékařská péče všem, kvalitně a včas
3) spokojený učitel - úspěšný žák - prosperující společnost
4) kraj laskavý k dětem, přátelský k rodinám, uctivý k seniorům
5) kraj bezpečný pro obyvatele i návštěvníky
6) kraj kulturní, turisticky rozvinutý s kvalitními službami
7) velká podpora malých obcí
8) kraj spokojených podnikatelů a zemědělců s podporou zejména malého a středního podnikání
9) kraj s promyšleným, ekologicky šetrným, integrovaným dopravním systémem
10) kraj šetrný ke krajině