Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
JČ KRAJ  |  a zdravotnictví  |  a školství  |  a sociální služby  |  a ekologie spacer
ÚVOD


Rozhovor s lídrem kandidátky hnutí „DOKTOŘI“ O tom, proč do toho „Doktoři za uzdravení společnosti“ v jižních Čechách řízli.


Co vlastně vedlo ke vzniku hnutí „Doktoři"?

Podnětem byly události, které se odehrály počátkem tohoto roku v nemocnici v Karlových Varech. Karlovarský kraj jakožto vlastník svěřil správu nemocnice do rukou soukromého subjektu. Ten spravoval nemocnici tak, že ji řízeně vedl ke krachu, zatímco si všichni kolem mastili kapsu na předražených zakázkách. A jelikož radní v dresech všech politických stran neměli vůli dát věci do pořádku, tamní lékaři založili hnutí „Doktoři za uzdravení společnosti“, pod nímž jdou do voleb v Karlovarském kraji. U nás v jižních Čechách je situace obdobná v tom, že kraj vlastní všechny nemocnice v regionu. A v čele kraje sedí hejtman, milý usměvavý pán, který je reprezentantem strany razící myšlenku privatizace zdravotnictví ve stylu „divoké privatizace“ 90-tých let. Stačí jedno špatné politické rozhodnutí a všechny nemocnice v kraji mohou být rázem prodány do nevhodných soukromých rukou. Nějakému „spřátelenému řetězci“ nebo developerské firmě z Kypru, Ukrajiny, Balkánu či USA. Dopady takového kroku řada lidí nedokáže ani domyslet. My ale víme, jakou zkázu může přinést. A chceme jí zabránit. Nemocnice v našem kraji neprodáme!

Jste tedy zcela proti privatizaci zdravotnických zařízení?

Samozřejmě, že ne. Ale každý by měl mít zaručenu kvalitní a dostupnou péči. Proto musí existovat páteřní síť nemocnic pod veřejnou kontrolou, nejlépe v neziskovém režimu. Vedle nich mohou koexistovat privátní zařízení, poskytující zejména ambulantní služby, ale třeba i léčebny dlouhodobě nemocných.

A co privatizace zdravotních pojišťoven?

V první řadě je třeba stanovit tzv. standardy, které tvoří nezbytný základ zdravotní péče poskytované z veřejného pojištění. Pak bude prostor pro komerční připojištění, kde budou mít občané legální možnost připojistit se na nadstandardní, čili zbytné služby. Současný chaotický systém distribuce peněz vybraných zdravotní daní umožňuje „tunelování“ na všech úrovních. Peníze určené na zdraví mizejí v černých dírách a hrozí, že se začnou ztrácet ještě více.

Míříte tím na chystanou reformu zdravotnictví?

V podstatě nejde o reformu, ale o přesměrování toku peněz ve zdravotnictví do rukou úzké skupiny lidí. Na úkor pacientů, lékařů a zdravotníků. Pacient i lékař mají být pouhými loutkami v rukách magnátů vlastnících pojišťovny a zdravotnická zařízení. Systém má plnit jediný úkol - generovat pro ně zisk. Skutečná reforma zdravotnictví se musí opřít o svobodného pacienta, svobodného lékaře a jejich vzájemný důvěrný vztah.

Proč máme věřit, že „Doktoři“ by byli lepšími politiky než ti současní? A nakonec, mnozí lékaři již v politice působili a stále působí.

Hnutí „Doktoři“ bylo sice iniciováno lékaři, ale ti nyní tvoří asi 50% členské základny. Jinak jsou v něm též ostatní zdravotníci, učitelé, inženýři, menší a střední podnikatelé, kulturní pracovníci a další. Problémy jsou totiž nejen ve zdravotnictví. Destrukce probíhá prakticky ve všech odvětvích, kde má stát za peníze daňových poplatníků garantovat občanům kvalitní služby. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že tahle loď je kormidlována špatným směrem. Mnozí politici, bohužel i s  titulem MUDr., ztratili zcela kontakt s občany a nemají zpětnou vazbu. Čím dál víc namísto argumentů uplatňují aroganci moci. A slušní lidé jen v rozčarování přihlížejí, jak znova zabředáváme do bahna korupce, klientelismu, vydírání. „Doktoři“ chápou politiku jako službu občanům a jako převzetí odpovědnosti za správu věcí veřejných. Ta by měla být vykonávána lidmi s určitou životní zkušeností, lidmi profesně a lidsky zralými. Drtivá většina našich kandidátů toto také splňuje.

Pověsíte v případě volebního úspěchu medicínu na hřebík? Lékaři přece už tak chybí v ordinacích.

Naprostá většina z nás se v tuto chvíli nehodlá vzdát svého povolání a politickým aktivitám je ochotna se věnovat na úkor svého volného času. Co se týče medicíny, té jsme obětovali roky života, svoje osobní a rodinné zájmy, vložili do ní spoustu energie, času i peněz. Čím dál víc ale zjišťujeme, že je ohrožen její prvotní cíl - chránit zdraví a životy lidí. Tato ryze humánní profese se v posledních letech stále více odlidšťuje a začíná v ní převládat všeobecný trend vydělat za každou cenu. Se zdravím ale nelze obchodovat.

Jak bude vypadat vaše regionální politika? Chcete změny i v jiných oblastech správy kraje?

Chtěli bychom pokračovat v podpoře malých obcí, zaměřit se na školství, dopravní infrastrukturu, sociální politiku a kulturu a nasměrovat dotační politiku k nejpotřebnějším. Naší snahou bude obnovit dialog s občany, vrátit do politiky korektnost a slušnost. Jsme toho názoru, že vedení jednotlivých úseků správy musí být odborné. Politici jsou nositelé idejí. Realizace ale musí být svěřena profesionálům.

Co byste chtěli vzkázat voličům?

Řada lidí dnes řekne: „Politika je špinavá věc, s tím já nechci mít nic společného“. To se musí změnit! Politika je taková, jací lidé ji tvoří. Pokud se slušní lidé nebudou aktivněji zajímat o věci veřejné, budou nám stále vládnout ti, v jejichž očích slušnost znamená slabost.

V roce 2004 se zúčastnilo krajských voleb asi 30% voličů. V předvečer těch nynějších mějme na paměti, že k triumfu zla stačí opravu málo – pouze to, aby dobří lidé nedělali nic. Kupříkladu jen nešli k volbám.