MUDr. Jaroslav Žák
credo: I když se zlo zdá být nevyhnutelné, nikdy nedopusť, aby se prosadilo skrze Tebe. (Solzenicyn)


MUDr. Jaroslav Žák se narodil 1.6.1963 v Plzni v rodině lékařů, jeho sestra je hudebnice. Po studiu lékařství na LF UK nastoupil v roce 1987 na interní odděleni nemocnice v Karlových Varech, kde pracuje dosud, od roku 1999 jako primář oddělení. S manželkou lékařkou má 2 syny ve věku 18 a 21 let.


ANKETA V DENÍKU PRÁVO K SENÁTNÍM VOLBÁM

1. Proč kandidujete do senátu?

Má kandidatura chce být výzvou a příkladem:
- výzvou občanům, aby se nebáli svých politiků,
- příkladem, že - selžou-li nástroje občanské sebeobrany - je v našich silách situaci obrátit a připomenout jim, čím mají být (služebníky veřejnosti); nejde-li to jinak, třebas i vstupem na jejich "území"


2. Čím budete prospěšní voličům, když Vám dají svůj hlas?

Netoužím po hlasech voličů. Jen doufám přimětje k zamyšlení, čím chtějí sami být:
- zda pouhými spotřebiteli (+přenechat takveřejný prostor bavičům + veřejné rozpočty
tunelářům)
- anebo činnými občany;
to ale v současné době znamená bránit společnost proti jejímu vyvlastnění politickohospodářskými kartely.TÝDENÍK SEDMIČKA MF - ROZHOVOR

1. Co bylo hlavní příčinou, že jste se rozhodl pro kandidaturu v podzimních volbách?

Byla to zkušenost selhání politiky, jejího odtržení od potřeb občanů a vědomí spoluzodpovědnosti za stav věcí obecných. Přesvědčení, že nestačí obvinit z neblahé úrovně veřejnosti politiky; nemohli by si počínat, jak činí, kdybychom jim to my, občané, nedovolili.
Své jednání tak chápu jako čin občanské sebeobrany.


2. S jakými vizemi vstupujete do voleb a politiky obecně?

Moje účast chce být především výzvou a příkladem:
- Výzvou občanům, aby se svých politiků nebáli (a politikům, aby sloužili veřejným, ne svým vlastním zájmům; vždyť si je volíme, aby zastupovali nás, nikoli sebe).
- A příkladem: že pokud se politici chovají jako „páni“ tam, kde mají sloužit, můžeme (a měli bychom) jim jejich roli připomenout, byť i za cenu vstupu na jejich „území“, zacpou-li si uši před hlasem veřejnosti.
Ptáte-li se mne nicméně na mou visi, spatřuji ji v tzv.dialogické či deliberativní demokracii, která politický provoz otevírá občanské společnosti a k řešení dospívá trpělivým vyjednáváním se všemi zúčastněnými.
Doplňuje tak svislou soustavu mocenského vládnutí (government) vodorovnou sítí rozumné správy (governance). Pro rozhodování mnohého zvláště na místní úrovni se hodí lépe než handlířský model stranický, připomínající stále více tahanici psů o kost čím dál ohlodanější.


3. Kandidátku netvoří jen zdravotníci. Je to záměr, aby voliči spatřovali u Doktorů obecnější působnost?

Celý název hnutí zní Doktoři za uzdravení společnosti. Není lékařskou lobby, ale sdružuje občany různých povolání, kteří nahlédli korupci a klientelismus jako projevy nemoci, jíž naše země chřadne, a není jim to jedno. Jsou to lidé, kteří se odhodlali bránit svou společnost, když si uvědomili, že to s ní jde z kopce.


4. Které osobnosti na Vaší kandidátce mohou oslovit voliče?

Věřím, že všichni: vážností, s níž se rozhodli vzít své občanství, nezkažeností a hodnověrností svých pohnutek. Vždyť kdyby jim šlo o koryta, volili by k nim snazší cestu (zazobaných stran se zárukou výsledku). Ač vědí, že zisk je v našich volbách přímo úměrný investici do mediálního trhu, jsou svou účastí na naší kandidátce ochotni proti takovému ponížení demokracie na cynickou volební technologii vystoupit, a to bez ohledu na pravděpodobnost světského úspěchu.


5. Tvrdíte, že se demokracie v posledních letech vytrácí. Jak to myslíte?

Povolanější než já zaznamenali podoby jejího chřadnutí. Zakaria např. ukázal, co se z ní stane, pokud ze schránek jejích institucí vyženeme jejího „ducha“; Barber, jak ji ochromuje, když se z občanů měníme v bezduché spotřebitele; Bourdieu a Ramonet, jak ji znetvořuje, nahradíme-li veřejnou rozpravu bavičstvím atd.
Nejúplněji pak tento pochod popsal Colin Crouch. Neprůhledné propojení hospodářské, politické, mediální a soudní moci, do nějž demokracie zdegenerovala, nazval postdemokracií. Její podstatou je postupné nahrazení právního státu a parlamentní demokracie sítí účinně lobbujících politickohospodářských uskupení, prosazujících pro ně výhodná pravidla. Je spojena s vyprázdněním veřejného prostoru, „strategickou kontrolou“ sdělovacích prostředků a nástupem neonormalisace.


6. Máte nějaký vzor, politika či osobnost, jehož myšlenky a činy jsou Vám blízké?

Vzor nikoli. Osobností, jež ctím, řadu. Za všechny jmenujme myslitele Jana Patočku, otce Charty 77. Jeho statečný politický čin je příkladem jednání člověka, který si uvědomil, že má--li se (dějinná) pravda ukázat, musíme ji hájit i za cenu oběti, třebas nejvyšší, protože nežije mimo nás, ale v nás. Budiž nám výzvou k povinnosti vystoupit proti současné podobě jejího ohrožení.


ODPOVĚDI PRO DENÍK Aktuálně .cz

1. Podpoříte ústavní zákon, který umožní sněmovně vyslovit vládě pouze "konstruktivní nedůvěru"? Vláda zákon slíbila navrhnout v programovém prohlášení.

ad1. Ano, snad by působil na naši soustavu stabilizačně, snížil hrozbu jejich turbulencí + tím též naši nedůvěryhodnost v zahraničí.
(Risiko obstrukčního zneužití její současné podoby je nyní vyšší než znesnadnění demontáže nehodné vlády a/nebo premiéra.)

2. Souhlasíte s tím, že je nezbytná penzijní reforma v podobě, jakou na jaře doporučila Bezděkova komise? Návrh počítá s tím, že se část pojistného bude povinně odvádět soukromým fondům.

ad2. O nezbytnosti pensijní reformy spor není, o její podobě ano,zvl.v druhém(spořícím/resp.fondovém) pilíři: Nejenže je sporné, zda může stát uložit povinnost, nemůže-li ručit za výsledek; navíc s respektem k mafiosní podnikatelské kultuře, slabosti právního státu a deficitu kapitálu důvěry u násje problematická soukromá povaha pensijních fondů, přesněji jejich potenciální zneužitelnost.

3. Jaký zásah je podle Vás nezbytný, aby se omezila korupce? Navrhnete tento krok, pokud s ním nepřijde sněmovna?

ad3. Změna zákona o veřejných zakázkách, o střetu zájmu,zvýšení sazeb za korupční jednáni etc. Ano.
(Podstatnější nicméně než změna legislativní dikce je jejívymahatelno

4. Pokud vláda navrhne změnu ústavy, která by zavedla přímou volbu prezidenta, podpoříte ji? A pokud bude příští hlavu státu volit parlament, komu z nyní navrhovaných osobností byste dali svůj hlas?

ad4. Ano, doufaje, že presidentský úřad už nebude předmětem nedůstojného stranického handlu ani trafikou pro politické vysloužilce. (Snad by nám její ovoce neotrávila křiklounsky populistická kampaň, jež by ji - vzhledem k úrovni naší demokratické kultury - dozajista předcházela.)