VSTUPNÍ SITUACE

Ulice a zákoutí tohoto města mnohdy vypadají jako plocha před hotelem Thermal po bouřlivé noci 6. července. Haldy odpadků, podupaná zeleň a rozbité lavičky. To co je vidět se spraví, zákoutí počkají. A tak je to s úklidem, zimním čištěním a údržbou. Priorita je centrum. Intenzita činnosti se snižuje přímo úměrně se vzdáleností okrajových částí města od něj. Odvoz odpadů a čištění města je v rukou najatých privátních firem. Kdo je kontroluje je na nebesích. Pouze výdaje koeficientem každý rok rostou. Městu zůstala pouze správa parků, kolonád a lázeňské lesy. Vázne koordinace činnosti. Hospodaření s odpady na bázi třídění s účinností, kdy osmdesát procent plastů, papíru a skla končí stejně na skládkách. Správa bytového fondu byla svěřena realitním kancelářím. Ty dnes ukončují prodej jeho zbytku. Sice za zůstatkovou cenu, ale ve stavu po bombardování. To je dnešní logika bývalých komunálních služeb, které jsou dnes v troskách. Když už nic víc, alespoň provedeme prodej komunálního tepla do soukromých rukou pana Holoubka. Opět přímý důkaz, že město samo není schopno řídit nic. A tak mu zůstaly pouze chodníky a silnice.

PRIORITY A CÍLE

Založení podniku města, který hospodaří s komunálními odpady (technické služby). Vlastní zpracování cenově náročných prodejů tříděných odpadů jiným firmám.
Sloučení příspěvkových organizací hospodařících s lesy, parky, kolonádami a vodními zdroji do jediné organizace. Snížení režií prostřednictvím jediných Technických služeb.
Finalizace dřeva. Výroba laviček, altánů, atrakcí pro děti a vnitřních interiérů pro město. Tím snížení dnes draze realizovaných nákupů, tím zajištění práce pro občany.
Prověření cen dodávaných komunálních služeb ve vazbě na poskytovanou kvalitu.
Důsledná kontrola rozsahu poskytovaných dodávek služeb magistrátem města.
Důraz na plošné poskytování služeb odvozu odpadů, čištění a údržbu zeleně mimo centrum města (služby okrajovým částem). Vytvoření nových odpočinkových zón.