VSTUPNÍ SITUACE

V současné době boj s větrnými mlýny, závislý prvotně na slibovaných změnách centrální legislativy státu. Celý sytém dnešního řízení Karlových Varů je v současné době provázen celou řadou negativních jevů. Těmi jsou především kolektivní neodpovědnost, navyšování cen zakázek, účelové obcházení zákonů, převody majetku do kapitálových společností, tichý střet zájmů, závislost kontroly a skryté příspěvky stranám. Tento systém provází celou naši společnost. Je nezbytné snížit ztráty, které postihují až 40% veřejných zakázek. Nová rizika v současné době vznikají v oblasti převodu majetku do veřejných kapitálových (obchodních) společností, projektech PPP (PSPP) a outsorsingu veřejných služeb. Podle indexu CPI je ČR na osmnáctém místě v EU v míře korupce a čtyřicátém pátém místě na světě. Vytvoříme systém, který by uvedené skutečnosti v maximální možné míře eliminoval. Základem je změna systému řízení z direktivního na konzultativní. Nic nevytváří lepší podmínky pro korupci než byrokracie.


PRIORITY A CÍLE

Veřejné informace o zakázkách města a průběhu výběrových řízení v rámci jeho informačního systému (zveřejnění na internetu, dostupnost dokumentů z minulosti).
Vytvoření etického kodexu samosprávy města s jeho prosazení v zastupitelstvu. Za Doktory forma písemného závazku k veřejnosti, občanům města a podnikatelům.
Vytvoření etického kodexu úředníka města schváleného zastupitelstvem města. Kodex bude jednou z povinností zaměstnance města vázanou na výkon funkce (součást smlouvy).
Podpora zákona o veřejné službě na principu definitivy po určitém počtu odpracovaných let. Ekonomické omezení korupce prostřednictvím jiné výhody.
Prověření klasických Karlovarských kauz z hlediska porušení platných zákonů. Vyvození občanskoprávních a trestních důsledků. Průběžné informování veřejnosti.
V rámci magistrátu města a jeho organizací vytvoření prostředí založeného na konzultativním stylu řízení. Omezení vlivu vybraných politických prominentů.