VSTUPNÍ SITUACE

Jak již jsme naznačili v úvodu, město dnes řídí třicet jedna organizací. Základním problémem je řízení tří obecně prospěšných společností, devíti obchodních společností a dvou nadací politickými kamarády. Statutárním orgánem je ve všech případech rada města. To vytváří problém nízké odbornosti a kolektivní nezodpovědnosti. Nízká kvalita odborného řízení se projevuje i u příspěvkových organizací. Centralizace nákupu materiálu, oprav, energií a služeb je v říši snů. Každý má své dodavatele. Přitom je ověřenou skutečností, že centrální nákup znamená úspory nákladů v praxí ověřené výši 20%. Opět se tedy nechováme jako firma, ale jako spolek kšeftařů. To, že si své chování necháme schválit zastupitelstvem je tak pouhou zástěrkou pro potenciální klientelismus, lobbyismus a korupci.

PRIORITY A CÍLE

Standardy odbornosti pro výkon statutárních orgánů společností. Střet zájmu člena rady a statutárního orgánu. Důraz na ekonomický střet zájmů (prověření situace).
Zavedení odměňování statutárních orgánů podle cílů a dosažených výsledků činnosti.
Prověření rozvojového potenciálu jednotlivých organizací a možností finalizace prostřednictvím dodávek výrobků a služeb (vnitřní propojení a zlevnění činnosti).
Zavedení centrálního nákupu materiálu, oprav, dodávek energií a služeb (snížení nákladů, omezení tvorby prostředí klientelismu, lobbyismu a korupce).
Zavedení funkce stálých odborných poradců pro restrukturalizaci procesů (služba).
Zavedení otevřeného systému o aktivitách a činnosti organizací města (internet).