VSTUPNÍ SITUACE

Město Karlovy Vary je dnes v pozici stále pokračujících mediálních kauz. Příklad první - celorepublikově známá „losovačka“. Kauza KV Arena - investice za 1 243 milionů Kč. Obdobná situace je u dotací z fondů EU. Dotace naplní nadhodnocené rozpočty a peníze nejdou tam kam mají. Přitom samo město muselo v rámci pravidel EU provést objektivní posouzení stanovisek veřejnosti ke své vlastní činnosti prostřednictvím nezávislé studie (průzkum společnosti PROODOS). A výsledek? Výrazná nespokojenost občanů v pořadí: „Kvalita politiků, kvalita městské správy.“ Teprve po těchto stanoviscích nastoupila nespokojenost s infrastrukturou, opravami památek či podporou zaměstnanosti. Veřejné mínění je mocný kouzelník. Opět tedy platí zásada, že kvalitní řízení podmiňuje mínění lidí. Bombastické projekty nenahradí vnější projev města. Ten je i po mediální stránce tragický. Magistrát se stal věží ze slonoviny od níž se odráží každý konstruktivní názor. Svádět situaci na Rusy či podnikatele je úsměvné. Nebo že by někdo sám jen tak bez požadavků představitelů města nabízel provize či výhodné obchody?
V kritickém stavu je Infocentrum, které není schopno zprostředkovat kvalitní informace návštěvníkům Karlových Varů, ani domácím.

PRIORITY A CÍLE

Práce na změně mediálního obrazu. Došetření všech nestandardních kauz a vyvození personálních a trestních důsledků. Informace o všech prošetřených kauzách.
Redukce tiskového oddělení. Snížení personálního stavu na jediného mluvčího.
Změna vztahu ke sdělovacím prostředkům (pozitivní a otevřený přístup). Vytvoření kodexu vztahu k veřejnosti (média, podnikatelé a neziskové organizace, občané).
Průběžné informování o činnosti a aktivitách všech složek a jednotlivých organizací města prostřednictvím internetu, médií a Radničních listů.
Zastavení politizování mediálních výstupů (Radniční listy) a akcí pro veřejnost.
Rozšíření spolupráce s občany, neziskovým sektorem a podnikateli. Základní cíl změna direktivní komunikace na komunikaci konzultativního typu (aktivace lidí).