VSTUPNÍ SITUACE

Město Karlovy Vary pouze v letech 2007 až 2009 vynaložilo na obnovovací investice více jak 900 milionů Kč. Pozitivem je obnova škol. Otázkou je ovšem jejich centrálně řízená hospodárnost. Obnova komunikací je založená na velkých investičních akcích typu Sokolovská, Závodu míru, Západní, Stará Louka či Vítězná. Otázkou je opět účelnost budování velkých bulvárů při souběžném chátrání chodníků a silnic v ostatních částech města. Město dnes disponuje stálým majetkem v rozsahu 13 miliard Kč. Lukrativní majetek byl prodán pod cenou (Golf, Lázeňská I.,II, III. či Lázně III.). Je téměř ukončen prodej bytového fondu. Vznikají problémy dalšího chátrání majetku a památek (Císařské lázně, Národní dům, Letní kino, opěrné zdi). Vznikají tak investiční deficity v řádu miliard, které nevyřeší ani převody na kraj (Císařské lázně) či prodeje (Národní dům). Rozsah investic a nízká návratnost je základním rizikem oficiálních plánů města.

PRIORITY A CÍLE

Dořešení obnovy realizovaných cizích akcí (převod kraj – Císařské lázně, prodej ELTODO - Národní dům ). Případné odstoupení od smluv (neplnění).
Revize všech prodejů majetku s výhodami pro třetí osoby (vyvození obchodních a trestních důsledků za nevýhodné prodeje majetku v minulosti).
Procesní řešení správy majetku (propojení odborů rozvoje, investic, majetku, památkové péče). Řešení funkce úřadu hlavního architekta a odborné komise.
Omezení vlivu stavebních lobby v rámci veřejných zakázek. Výběrové komise losem. Důraz na jednoduchost zadávání (cena základem výběru).
Zpracování centrálního plánu obnovy infrastruktury (jasné vymezení priorit).
Centralizace nákupu materiálu, oprav a jiných služeb (potenciál snížení výdajů minimálně o 10%). Vytvoření systému řízení nákladů provozu.