VSTUPNÍ SITUACE

Bezpečnost občanů města je dnes magistrátem spojována především s činností Městské policie Karlovy Vary. Na její činnost je dnes vynakládáno téměř 40 milionů Kč ročně. To, že se městská policie stále potýká s pravomocemi ve vztahu k policii státní je věcí centrální legislativy. To, jakou činnost preferuje, je záležitostí jejího řízení. Číhání policistů na špatně zaparkovaná auta ve spolupráci s odtahovou službou by nemělo být základem. Základem je viditelný policista v ulici znající svůj okrsek působnosti a život v něm. Tedy v duchu státního hesla „pomáhat a chránit“. Bezpečnost života neznamená pouze řešení problémů, ale především prevenci. Dnešní styl života sebou nese civilizační rizika. Přitom na prevenci běžných rizik života (voda, požár, úrazy) dnes město vynakládá řádově statisíce. Neziskový sektor nemá prostředky. Pouze náklady na výjezdy hasičů, policie a vzniklé škody na majetku dnes v Karlovarském kraji podle statistik převyšují miliardu ročně. Nikdo nepočítá léčbu, ztráty životů a kompenzace obětí,. Mluvíme-li o bezpečnosti, základem je schopnost lidí znát, reagovat a předcházet nebezpečím našeho všedního života. Problematikou, která bude zřejmě společná pro všechny volební strany, bude řešení hazardu ve městě. Centrální zákony však zatím výrazně omezují pravomoci obce. Příjmy z hracích automatů dnes pro město činí pouze devět milionů Kč ročně, ovšem náklady na jejich důsledky (gamblerství a provázaná trestná činnost) jsou daleko vyšší.

PRIORITY A CÍLE

Prověření efektivnosti a priorit činnosti městské policie. Analýza jednotlivých aktivit, vynaloženého času, efektů a užitků z činnosti. Omezení čistě neetické činnosti.
Činnost městské policie založená na komunikaci s občany. Vytvoření okrsků se svým policistou. Tím vytvoření prostředí stálé důvěry a neformálního vztahu (můj policista).
Vyšší podpora neziskovým organizacím v oblasti aktivit řešení závislostí (především oblast drogové závislosti, gamblerství a alkoholismu mladé generace).
Podpora projektu Centrum zdraví a bezpečí. Zajištění plného chodu v roce 2012.
Výrazné omezení heren.
Provozování výherních automatů výhradně v rámci smluvních hotelových kasin. Prostředky používané městem na přímou podporu prevence kriminality a rizik.

Nezbytné kroky pro vnitřní fungování města byly navrženy v jedné z předchozích částí. Teprve budou-li realizovány, vzniká možnost zlepšit kvalitu služeb pro jeho občany. Je nutné provést řadu nezbytných kroků. Nelze obsáhnou vše, ale podstatné jsou především tyto oblasti.