VSTUPNÍ SITUACE

Podpora sportu je současným vedením města spojována především s projekty Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Ten zahrnuje aktivity na Rolavě, meandr Ohře a síť cyklostezek. Projektům nelze upřít logiku, problematickým však zůstává způsob provedení. Vysoká hladina spodní vody zátopové zóny musí zákonitě vést ke vzniku stojaté vody v meandru. Dřevěné palisády nebrání přelezení plotů či poškození majetku. Kamery neuhlídají vše a jistě by se spíše vyplatil stálý správce areálu. O tom, že zakázky jsou opět předražené, není pochyb. Město podporuje ve svém rozpočtu téměř třiceti miliony sportovní aktivity, jenomže rozhodující část (16 milionů Kč) jde na podporu profesionálního hokejového klubu HC Energie. Průměrná návštěvnost na jednorázový zápas je dnes 4 200 pasivních diváků konzumujících pivo, hranolky a přesmaženou klobásu. Nic proti fandění. Ale co zbývajících padesát tisíc občanů? Odečteme-li další profesionální aktivity s pasivní účastí, pak na přímou podporu „menších“ , či zájmových sportovních aktivit nic nezbývá. Podpora této mlčící většiny se musí stát základem. Pro vyšší objektivizaci vynakládání veřejných prostředků považujeme za nezbytné provést objektivní průzkum veřejného mínění obyvatel nejenom pro oblast sportu, ale i pro další aktivity volného času (kultura, vzdělávání, odpočinek a možnost alternativního vyžití). Náš názor je jasný. Argumenty údajně subjektivní.

PRIORITY A CÍLE

Změna dotačních priorit města ve prospěch neprofesionálního, aktivního sportu. Vytvoření průhledného grantového systému podporující množství malých klubů.
Prověření celého finančního vztahu KV Areny, města a HC Energie. Narovnání výše dotace města HC Energii a KV Areně ve vazbě na výši nájmu haly (průhledný vztah).
Souběžné provedení analýzy efektivnosti poskytovaných příspěvků ve vztahu ke způsobu použití (aktivní či pasivní činnost). Základní priorita aktivní volný čas.
Prověření způsobu realizace akcí IPRM z hlediska vynaložení dotací EU. Prověření aktivit a nakládání s veřejnými prostředky společností města KV City centrum.
Průzkum priorit občanů ve všech oblastech trávení volného času, vyhodnocení kvality a důvodné směřování dotací na občany skutečně preferované činnosti (aktivity) .
Vyšší stupeň využití volno časových kapacit městských škol pro veřejnost. Propojení vlastních příspěvkových organizací s širokou veřejností (možná doplňková činnost).