VSTUPNÍ SITUACE

Podpora cestovního ruchu a lázeňství jako základního oboru zaměstnávajícího přímo či nepřímo dvanáct tisíc občanů je dnes zabezpečována prostřednictvím Infocentra města. Současná situace je založena na principu kam s ním. Základní provoz je přemisťován v návaznosti na prodeje majetku města. Dnes je skrytě umístěn do Lázní III. Marketingové principy viditelnosti jsou popřeny. Roztříštěný prodej lázeňských zařízení v Karlových Varech dlouhodobě vede k nejednotné strategii díky nekomunikaci s podnikateli. Příklad Františkových či Mariánských Lázní, kdy majetek provozuje jedna rozhodující společnost, opět nebyl vzorem. Pro Karlovy Vary však vzniká nutnost propojení města, podnikatelů a institucí cestovního ruchu. To je totiž jediný účinný nástroj podpory zaměstnanosti. Společná značka KARLSBAD. Společná, a tím i levnější prezentace na veřejnosti. Stejně tak je nezbytná spolupráce v lázeňském trojúhelníku na bázi historického dědictví UNESCO. Regionální rozvoj znamená vyšší stupeň spolupráce, nikoliv individualismus a polovičatá řešení typu: „ Co kdyby v UNESCO nebyla lázeňská zóna, ale pár památek?“ Společný zvýšený užitek je dnešním manažerům opět cizí. Místo toho je lepší roky pracovat na lázeňském statutu, či pořádat výlety do zahraničních partnerských měst, která jsou ke všemu našimi globálními konkurenty v oboru. Přitom lázeňský statut nemá charakter dokumentu podporujícího vysoký standard poskytovaných služeb a omezující investory, jejichž cílem je rychlé zbohatnutí na zázračné vodě a nikoliv preventivní lékařská péče.

PRIORITY A CÍLE

Rozšíření činnosti Infocentra v oblasti kapacit i sortimentu služeb. Více zdrojové financování, reklama a služba podnikatelům a institucím (nové zdroje pro rozvoj).
Výrazná podpora projektu UNESCO s městy Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Společná prezentace ve spolupráci s Karlovarským krajem (cíl jediná velká značka).
Zvýšená spolupráce s institucemi cestovního ruchu. Společné projekty s organizací CZECHTOURISM vázané na tuzemské hosty (pouze 11% návštěvníků města).
Spolupráce na změně zdravotního pojištění v oblasti lázeňské péče (Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny). Tím opět podpora zvýšeného využití kapacit.
V rámci lázeňského statutu vyšší spolupráce s kvalitními lázeňskými domy a hotely. Vytvoření vysokého standardu služeb. Omezení „divokých podnikatelů“ v oboru.
Propojení všech institucí v oboru (město, podnikatelé, instituce) a vytvoření společné strategie rozvoje (dnešní strategický plán rozvoje města nemá tvůrčí charakter).