VSTUPNÍ SITUACE

Základní problém zní. Alternativní kultura a neziskový sektor není z hlediska města potřebný?!. Základem je pořádání vlastních akcí zabezpečovaných přímo městem či vytvoření systému stálých akcí s finanční kontrolou a rozhodováním o dodavatelích služeb. Tomu odpovídá i finanční podpora alternativní kultury, která dnes stojí na systému kontrolovaných grantů a podpory městu loajálních osob. Příklady kina Čas a Drahomíra, klub Rotes Berlin, osud Lidového domu ve Staré Roli, či osud letního kina to dokazují. Divadlo se dostalo na úroveň lepšího kulturního domu bez premiér. Symfonický orchestr vede politický ředitel bez manažerských schopností. Zahraniční turné pro prezentaci města (přitom se jedná o objednatelem placenou formu) a nalezení bonitního strategického partnera orchestru, založeného v roce 1831, je v říši pohádek. Obdobným případem je KV Arena.

PRIORITY A CÍLE

Omezení rozsahu přímé podpory akcí zabezpečovaných odborem kultury města. Tím snížení politického vlivu a vlastní prezentace stylem „chléb a hry.“
Vytvoření stálé struktury městem podporovaných kulturních programů (MFF, Dvořákův podzim, Jazzový festival, Husovka, Divadlo dětí, Tourfilm a další) včetně definování dlouhodobé finanční podpory.
Přesun prostředků z akcí organizovaných městem do alternativní kultury. Vytvoření průhledného grantového systému bez politického rozhodování (nezávislá komise).
Změna řízení symfonického orchestru s důrazem na stabilizaci a rozvoj. Získání strategického partnera. Zvýšení kreditu orchestru (turné, informační servis).
Zabezpečení provozu KV Areny v návaznosti na další rozvojové aktivity IPRM (bazén, míčová hala). Získání strategického partnera. Odborné řízení bez politizace provozu.
Řešení v minulosti utlumených aktivit (Lidový dům, Husovka, letní kino) formou spolupráce s neziskovým sektorem (společné obnovovací a provozní projekty)
Návrat k k vlastnímu činohernímu souboru, hledat řešení pro provoz divadla jako kulturní instituce, spoluvytvářející bohatší kulturní život pro návštěvníky a občany našeho města.