VSTUPNÍ SITUACE

Správa vzdělávacího systému dnes zahrnuje dvě integrované mateřské školy a deset základních škol. Vše formou příspěvkových organizací. Jejich provoz je stabilizovaný, ale zdaleka ne dostatečně efektivní. Problémem je též podpora zájmových aktivit neziskového sektoru, která se dnes pohybuje ze strany města v řádu statisíců. To neodpovídá trendům moderních společností. Plně se zde opět projevují priority a hodnotová orientace dnešních představitelů města. Další otázkou je sociální inženýrství města založené na procesech slučování zařízení, najímání kapacit či dokonce jejich prodeje. Zásadně bez znalosti demografického vývoje. Přitom je vždy výhodnější vlastní správa a údržba nepotřebné kapacity, než její prodej. Proč však myslet generačně a dopředu. Dnes již dobře fungují i Městská knihovna (sedm provozních míst) a hvězdárna. Obě organizace jsou schopny krýt své výdaje rozhodujícím způsobem z vlastních zdrojů. Obdobně funguje i střední školství v režii kraje. Karlovy Vary však mají dlouhodobě jiný problém. Tím je vysoké školství a vzdělávání v oblasti jejich základního oborů, tedy lázeňství a cestovního ruchu. Vše stojí několik volebních období na slibech. Výstupem jsou pouze soukromá Vysoká škola Karlovy Vary. Jsme schopni nabídnout kvalitním univerzitám takové podmínky, aby pro ně bylo výhodné dislokovat některé obory a to včetně vlastního výzkumu do Karlových Varů?

PRIORITY A CÍLE

Omezení nekoncepčního prodeje krátkodobě nepotřebného majetku města. Jeho případné zakonzervování a údržba. Tím minimalizace cen budování nových kapacit.
Sledování demografického vývoje města včetně definování základních sociálních, kulturních a etnických trendů (modelování vývoje populace).
Zvýšená podpora zájmových aktivit a neziskového sektoru
Zvýšená podpora činnosti a aktivit knihovny a hvězdárny prostřednictvím vyššího stupně informovanosti veřejnosti o činnosti (propojení všech informačních zdrojů).
Podpora dislokace některých oborů etablovaných univerzit do Karlových Varů.
Podpora výzkumu a dalšího vzdělávání v oborech lázeňství a cestovní ruch. Propojení všech institucí se společným cílem (město, podnikatelé, škola formou projektu PPSP).