VSTUPNÍ SITUACE

Sociální služby dnes mají především charakter poskytování sociálních dávek v režii státu (výkon státní správy). Město provozuje pouze Městské zařízení sociálních služeb formou penzionu a domova důchodců. Ostatní aktivity jsou věcí neziskového sektoru, který se potýká s nedostatkem finančních prostředků a je v roli prosebníka. Myšlenka, že kdyby Sokolovská ulice měla užší chodníky, větší asfaltové plochy pro parkování a že by se tak mohlo ušetřit na zakázce pro spřízněné firmy (řádově 20 milionů korun) neodpovídá prioritám současného vedení města. A už vůbec ne myšlence, že úspory by mohly být poskytnuty na rozšíření kapacity vlastního zařízení, či podporu neziskových organizací, které poskytují služby pro sociálně potřebné skupiny občanů. Populární jsou gesta v duchu „poté, tedy proto.“ Klasický příklad krach Karlovarského porcelánu. Fond na podporu lidí bez výplat byl sice založen a prostředky poskytnuty (10 milionů Kč). Nikdo však nejde preventivně dál. Nikdo se nespojí s podnikateli pro vytvoření společného rizikového fondu. A zdraví obyvatel? Privatizováno. Zůstává veřejná nemocnice formou krajské akciové společnosti. Karlovarská nemocnice, až do svého převodu na kraj, vykazovala kladné hospodaření a měla prostředky na obnovu. Dnes vykazuje hluboké ztráty. Opět důkaz toho, že není tolik podstatná forma řízení, ale kdo a jak co řídí. Vše je totiž zásadně o lidech. Ti se mohou dělit na schopné, či méně schopné. Dnes většinu veřejných financí obhospodařují všehoschopní.

PRIORITY A CÍLE

Rozšíření kapacity Městského zařízení sociálních služeb (denní stacionář, stravovací služby, jesle a ubytovací kapacity pro vyloučené a potřebné sociální skupiny). Spolupráce s NNO.
Vytvoření společného fondu pro podporu ohrožených zaměstnanců s podnikateli.
Podpora nových kapacit sociálního a seniorského bydlení na principu projektů PPSP.
Dlouhodobá spolupráce s neziskovým sektorem. Získání zdrojů z úspor v nadhodnocených veřejných zakázkách.
Aktualizace komunitního plánu města. Vyšší zapojení neziskového sektoru do činnosti. Důraz na sociální vyloučení obyvatel a ohrožené sociální skupiny podle standardů EU.
Podpora vzniku chráněného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Podpora vzniku zařízení pro osoby bez přístřeší – Azylový dům pro ženy.
Rozšíření kapacity domova důchodců (kapacita stávajícího Domova důchodců provozovaná MZSS Karlovy Vary je 20 míst, přičemž v současné době je evidováno 80 žádostí)
Podpora vzniku Domova se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností způsobenou chronickým duševním onemocněním. (Tyto domovy jsou již úspěšně provozovány v mnoha místech ČR.)
Podpora vzniku Služby tísňové péče. (Terénní služba.Stav klienta,zdravotně postiže-ného je nepřetržitě monitorován a umožňuje mu samostatný život ve svém domácím prostředí.)
Podpora vzniku Chráněných dílen pro osoby se sníženou soběstačností způsobenou chronickým duševním onemocněním.
Podpora decentralizace Krajské nemocnice. Vznik dceřiné společnosti v Karlových Varech s kapitálovou účastí města (možnost rozhodovat samostatně o rozvoji).
Zabránit záměru prosazovanému radním pro zdravotnictví KK a to pronajmout nemocnici v Karlových Varech podnikatelskému subjektu.