VSTUPNÍ SITUACE

Stav chodníků, silnic a veřejného osvětlení odpovídá situaci v technických službách. Klasický příklad bulvár na Sokolovské a děravé silnice na okraji města. Ceny jízdného dopravního podniku rostou přímo úměrně se stále rostoucí dotací města. Údajně cena za obnovu autobusového parku, který je třetí nejmladší v České republice. Jenomže opět platí zásada, že dělají-li dva totéž, není to totéž. Namísto, aby město nakupovalo od generálního dodavatele jedinou značku, je „vše ve stylu každý pes, jiná ves.“ O tom, že dlouhodobý nákup od jediného dodavatele znamená nižší cenu nákupu, výhodnější leasingové podmínky, nižší ceny náhradních dílů a nižší nároky na skladové hospodářství patrně nebylo prvotním záměrem investora. To, že by bylo jízdné možné diferencovat podle vzdálenosti přepravy je neřešitelným logistickým problémem. Stejně tak je stále kritická dopravní situace ve městě. Z kruhových objezdů se sice točí hlava, ale u banky či úřadu autem nezastavíte. Dopravní situace v lázeňské zóně je kalkulem o ceně a řešení poplatku za vjezd, nikoliv o vybudování dostatečných, cenově přijatelných parkovacích kapacit. To se nám to poté dávají botičky. Asi je to výnosnější než řídit dopravu města.

PRIORITY A CÍLE

Komplexní řešení dopravy ve městě s důrazem na parkování, situaci při blokových čištěních, vjezdu do centra a lázeňské zóny. Vytvoření komplexního plánu řešení.
Realizace strategie jediné dodavatelské značky Dopravního podniku. Cílové snížení provozních nákladů (odborné studie uvádí 20%) a tím následné snížení cen jízdného.
Diferenciace cen jízdného podle dopravní vzdálenosti a sociální skupiny (důchodci, děti, skupinová jízdenka). Zajištění automatů pro nákup jízdenek včetně značení.
Projektové řešení parkovacích domů v centru města. S ohledem na finanční situaci města je nezbytné formou společného projektu PPP a dlouhodobého nájmu městem.
Prověření cen dodávaných služeb údržby. Kontrola kvality a rozsahu ze strany města.
Důraz na plošnou údržbu silnic, chodníků a osvětlení (služby okrajovým částem).