VSTUPNÍ SITUACE

Prvním krokem, který budeme v rámci našeho vedení Karlových Varů muset učinit, bude změna organizace a řízení města. Chápeme, že je nezbytné dodržet legislativu, především zákon o obcích. Akceptovat však nelze skutečnost růstu byrokracie. Řízení nesmí stát na neúměrném počtu radních, výborů, komisí a pracovních skupin.Stejně tak nelze akceptovat stav, kdy se za uplynulé období zvýšil stav úředníků a manažerů z 280 na 350. Město má dnes 31 příspěvkových, obchodních a neziskových organizací. Jejich činnost je nezbytné koordinovat a dobře řídit.

PRIORITY A CÍLE

Zjednodušení organizační struktury (dva náměstci, sedm radních, omezení počtu odborných výborů, komisí a pracovních skupin a jejich sloučení).
Pro následující volební období snížení počtu zastupitelů z 38 na 25.
Audit systému organizace a řízení (činnost štábních útvarů, činnost přímé služby občanům, redukce stavů zaměstnanců, důraz na řízení procesů).
Následná aktualizace organizačního řádu s důrazem na řízení podle cílů, vyrovnanost pravomocí a odpovědností, kontrola a odměňování podle plnění cílů.
Vyhodnocení externě poskytovaných služeb z hlediska jejich efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Vytvoření stálého týmu z kompetentních nezkorumpovaných poradců.
Přijatými opatřeními vytvoření předpokladu pro přímé snížení administrativních výdajů magistrátu z dnešních 220 milionů Kč o 20% (40 milionů Kč ročně).