Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, proč hnutí Doktoři pokračuje ve své politické anabázi.
Postupnou privatizací politiky na všech úrovních se naše země dostala do fáze skryté vlády korporací a vlivných „podnikatelů“, pro něž většina politiků je pouze uplácenými slouhy, kteří za příslušný bakšiš plní vůli donátorů. Demokracií a službou veřejnosti se tato verze klientelistického pseudokapitalismu sice zaštiťuje, ale ve skutečnosti ji rafinovaně a s pomocí velmi efektivní propagandy likviduje.
I naše Karlovy Vary pod tímto způsobem správy dlouhodobě chřadnou a mnoho občanů na tuto nepřijatelnou skutečnost rezignuje, nebo se ji snaží nevnímat, či vytěsnit.
My z hnutí „Doktoři za uzdravení společnosti“ jsme přesvědčeni, že zmíněný způsob organizace společnosti je pro všechny zúčastněné sebevražedným.
Selský rozum, lidskost, solidarita a slušnost se v tomto systému jeví jako překážka tzv. úspěšnosti. Je to zkouška, jak dalece se necháme zotročit a zblbnout, zda se staneme bezvýznamnými součástkami systému v potu tváře čekajícími na slibovanou a odkládanou radostnou budoucnost. Tato zkouška se týká všech slušných podnikatelů, učitelů, lékařů, dělníků, filosofů, rolníků, kuchařů, studentů, důchodců, prostě všech lidí, kteří touží žít důstojně ve zdravě fungujícím společenství kde platí zákony a dané slovo. Tedy pravděpodobně většiny populace i té karlovarské.
Doktoři se budou v říjnových volbách ucházet o vaše hlasy na základě projektu, který v měřítcích našeho města, dostane-li šanci prokáže, že město lze spravovat s pokorou k občanům a místu, a taktéž k předkům, kteří je vystavěli a oživili. Lhostejno, že tito předkové ve své většině nebyli Čechy. Máme sílu, víru i kompetenci přičinit se o kvalitnější život v Karlových Varech.