Náš přístup je založen prvotně na vytvoření podmínek pro efektivní a hospodárný výkon státní správy a samosprávy, včetně řízení městských organizací (příspěvkové, obchodní a neziskové organizace ve vlastnictví či s majetkovou účastí města). Druhá oblast je zaměřena na kvalitní poskytování služeb občanům, které je možné pouze za podmínky lepšího výkonu správy města. Nejde tak o pouhé sliby, ale vytvoření podmínek pro jejich splnění. Základní popis situace, definicí priorit a cílů obsahuje dále uvedené řešení. Priority a cíle jednotlivých kandidátů jsou součástí jejich individuální prezentace na webových stránkách Doktorů a budou součástí přímé komunikace s širokou veřejností v rámci naší přímé volební kampaně.

Obsah základní programové koncepce

  1. Systém organizace a řízení
  2. Ekonomika a finance
  3. Investice a rozvoj
  4. Správa majetku a památek
  5. Vnější vztahy a PR
  6. Městské organizace
  7. Systém kontroly
  8. Boj s korupcí
  9. Technické služby
10. Doprava
11. Sociální a zdravotní služby
12. Vzdělávací systém
13. Podpora kultury
14. Podpora cestovního ruchu
15. Volný čas a sport
16. Bezpečnost života