Technickou infrastrukturu Karlovarského kraje tvoří infrastruktury datové a infrastruktury pro zásobování energiemi.

Úlohou regionu budiž:

  • modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy (včetně výstavby obchvatů měst a obcí)
  • zvyšování bezpečnosti silniční dopravy na silnicích II. a III. třídy (např. odbočovací pruhy)
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce silničních spojení se Spolkovou republikou Německo s důrazem na stanoviska ekologů.
  • dostavba a modernizace mezinárodního letiště v Karlových Varech,
  • rozvoj a další budování sítě cyklostezek ve veřejné dopravě.

  • Zvýšení kvality veřejné dopravy, modernizace vozidlového parku, zabezpečení vzájemné propojenosti železniční a silniční dopravní sítě v rámci integrovaného dopravního systému s důrazem na železniční dopravu včetně příhraniční železniční dopravy. Nepominutelné postavení mezinárodního letiště Karlovy Vary.