Vedle tradičních komodit, které jsou v současnosti zdrojem bohatství našeho kraje, jako je těžba surovin a lázeňství, musíme vytvářet podmínky pro transformaci způsobem, který nám i do budoucna zajistí prosperitu. Chceme vytvořit strategický plán rozvoje Karlovarska tak, aby v delším časovém období (do roku 2030) byly známy základní směry rozvoje kraje a zajištěna maximální možná zaměstnanost. Stěžejní roli by měly mít malé a střední podniky zaměřené na nové technologie, schopné rychle reagovat na měnící se požadavky trhu.