I. Co předcházelo:

1. Přechodem na územní samosprávu (od roku 2000) se stal kraj v roce 2003 zřizovatelem třech okresních nemocnic, jež nevyhovovaly potřebě oblasti.

 • nemocnice spolu dříve nijak provozně nespolupracovaly
 • žádná z nich v minulosti nehrála roli krajské
 • to náš kraj činilo zdravotnicky nesamostatným (zvláště ve specializované péči)
 • dostupnost chybějící péče se pro naše občany nezaručila smluvně

 • 2. Krajští politici (aniž se pokusili situaci rozebrat, pochopit její slabá místa a nalézt cestu, jak naši zdravotnickou méněcennost odstranit) se omezili na to nejméně podstatné. Několikrát změnili právní podobu nemocnic:

 • z příspěvkových se tak staly s.r.o.
 • nakonec se spojily do jedné akciové společnosti s potěmkinovským názvem
 • Karlovarská „krajská" nemocnice.
 • jejich spojením přitom nemohlo dojít (a také nedošlo) k žádné jakostní změně a vůbec už ne k vytvoření regionálního pracoviště.

 • II. Z čeho vycházíme:

 • Náš kraj je nejméně lidnatý a druhý nejmenší v republice. Jako jediní nemáme krajskou nemocnici.
 • Nemocnost a úmrtnost našich obyvatel přitom patří k nejvyšším v zemi (srdeční úmrtnost žen dokonce naprosto).
 • Nerozvinuli jsme zde specializovanou péči (jako jediní z krajů např. nemáme cévní ani hrudní chirurgii, traumacentrum, neprovádíme neurochirurgii atd).
 • Hranice s Německem je proklatě blízko.
 • Sestry a lékaři (zvláště ti vzdělaní) odsud odcházejí, přičemž čerstvě vystudovaní nepřicházejí.

 • III. Co z toho plyne:

 • Malý spád a uvedené uspořádání omezují naší specializaci.
 • O úplné akreditaci tak můžeme jen snít. Její získání je nicméně podmínkou udržení zdravotníků zde. Nezískáme-li ji, bude rozpadání teamů, jejichž role je pro jakost péče klíčová, pokračovat.
 • Náklady na zdravotnictví a investice do něj by tedy měly v našem kraji, abychom srovnali krok s ostatními, být podstatně vyšší než průměrné, je tomu však právě naopak.

 • IV. Kam kráčí lékařství:

  1. Zdravotnictví se stále více specializuje, protože je čím dál

 • techničtější
 • závislejší na specializovaných teamech vzdělaných odborníků
 • logisticky náročnější (účinnou organizací získaný čas rozhoduje o přežití u těžkých úrazů, mozkových a srdečních příhod atd.)
 • vyvíjené účinnější léky jsou stále dražší
 • zdravotnický provoz je vlivem technizace, specializace a drahých léků celkově nákladnější
 • stárnutím a změnou životního stylu obyvatelstva se zhoršuje jeho zdravotní stav a přibývá civilizačních chorob, zvláště

 • cévních a látkové přeměny
 • nádorových
 • poruch obranyschopnosti a alergií

 • Udržet dostupnost stále nákladnější zdravotní péče je nemožné, nesníží-li se jeho jakost, a naopak: dosáhnout kvality je (zvláště ve specializované péči) možné jen omezením jeho dostupnosti.

 • Pro naši oblast to znamená, že v ní neudržíme 3 nemocnice s dosavadní oborovou skladbou a rozsahem péče, má-li krajské zdravotnictví dosahovat odpovídající úrovně či se dokonce rozvíjet.