Karlovy Vary Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
manifest
KV KRAJ  |  a zdraví  |  a vzdělání  |  a rodina  |  a kultura  |  a podnikání  |  a obce  |  a doprava spacer
obr
Kraj stále nemá koncepci ,omezuje počet lůžek v nemocnici ve Varech, nemocnice řídí političtí nominanti

Ministr Babiš: Krajské zdravotnictví - těžce dotovaná stabilita
Nemocnice nabízí zdravotníkům náborové příspěvky až 70 tisíc korunKraj vkládá peníze do soukromé firmy

majitelem nemocnice Ostrov je podle OR firma BIRDON a.s. se sídlem v Praze a Dr. Pavel Kolář
Karlovarský kraj rozdělí téměř 54 milionů nemocnicím v kraji
Profesionálové jdou do voleb a nevaří z vody

Žijeme tu s vámi: Karlovaráci jdou do volebPředseda dozorčí rady KKN byl vyšetřován, ale nic se neprokázalo

Policie rok prověřovala exšéfa krajské ČSSD Pánika. Případ odložilaHodnocení Karlovarského krajeHodnocení krajů
Externí právníci, miliony za právní služby

také v Karlových Varech se vynakládají zbytečně prostředky na externí právníky, jak uvádí nové hnutí Karlovaráci:
„Miliony lze například ušetřit na právních službách. Město má své právní oddělení a na externí právníky by se mělo obracet jen v omezených případech. Šetřit se ale dá i jinde, například dodržováním finanční kázně v hospodaření městských společností," zdůraznila Hana Zemanová.
Lídrem hnutí je ale generální ředitel KKN a.s., která má také externí právníky a přitom má své právní oddělení, kterému šéfuje dokonce prorektor VŠ Karlovy Vary Mgr. Odlevák
Akademická rada

Ministerstva vydala na externí právníky 577 milionů za tři roky, nejvíce utratily finance

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240025/video/Politici od něj očekávali lepší výsledek, uplynul rok a už je to zase jinak, teď přišel radit

Exředitel Nečesaný se vrací do karlovarské nemocnice jako poradce
Karlovarská nemocnice je ve ztrátě, politici viní i bývalého řediteleTragédie sociální demokracie

Deset ran asociálně nedemokratickýchKdo neumí , musí platit, tentokrát to bohužel zaplatí daňový poplatník

Kraj zachrání nemocnici ze svého, přispěje na ztrátová odděleníRozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje

Josef Novotný
24 duben · Upraveno
Blíží se termín 26. dubna, proto mi dovolte, abych vám zde předložil své rozhodnutí týkající se souběhu funkcí hejtmana a poslance:

1) Dokud mne většina členů Zastupitelstva Karlovarského kraje bude podporovat, zůstávám ve funkci hejtmana Karlovarského kraje i poslance Parlamentu České republiky.

2) Jsem ochoten vzdát se jednoho platu, jakmile bude odsouhlasen návrh zákona, který řeší souběh platů tak, že pokud má politik více funkcí, bude pobírat plat jen za jednu z nich (přestože při zachování zdravého rozumu jde o kuriózní situaci, například v soukromé sféře si takovou věc nedokážu představit). Do té doby budu i nadále dávat podstatnou část svého platu do sféry sociálních věcí, do oblasti zdravotnictví nebo práce s dětmi a mládeží.

3) Vykonávání funkce hejtmana a zároveň poslance je výhodné pro řešení problémů Karlovarského kraje, neboť tak mohu napřímo jednat se členy vlády o tom, co náš region potřebuje. Kdybych tu příležitost v poslanecké sněmovně neměl a objednal bych se například k ministrům v uvozovkách jen jako hejtman, jednal bych s těmito politiky se značnou časovou prodlevou, v zastoupení náměstky a podobně. Jen chci připomenout, že jsem takto za kraj prosadil fungování vládního zmocněnce i pro oblast Sokolovska, s ministrem zdravotnictví jsem řešil pořízení lineárního urychlovače pro chebskou onkologii, ministra Stropnického jsem upozornil na krátkou lhůtu, během níž by se lidé z vojenských újezdů měli přizpůsobit nově nastaveným podmínkám života mimo újezdy.

4) Svůj postoj k doporučujícímu usnesení ČSSD ohledně souběhu funkcí jsem vysvětlil svým dopisem všem členům ČSSD v kraji. Stále trvám na tom, že jde o usnesení, které je v rozporu se základními ústavními principy českého demokratického právního řádu, jako je ROVNOST nebo ZÁKAZ DISKRIMINACE. Současně toto usnesení nabádá k omezování mých ústavou zakotvených politických práv. Proto se odmítám podrobit diskriminačním nátlakům, nevidím důvod, proč bych měl mít menší práva než senátoři nebo ministři.

5) Nehodlám dopadnout jako trojice poslanců ODS (Petr Tluchoř, Marek Šnajdr, Ivan Fuksa), kteří byli stíháni za to, že mandát údajně vyměnili za jakousi formu politického úplatku. Naopak chci zůstat ve funkcích, do nichž jsem byl zvolen a pro které jsem dostal důvěru voličů.

6) Řešení situace vidím i v návrhu na změnu Ústavy ČR, tedy v zavedení tzv. klouzavého mandátu poslance. Předložená změna spočívá v tom, že pokud byl poslanec jmenován členem vlády nebo zvolen hejtmanem, starostou nebo primátorem, jeho mandát nezaniká, ale vykonává ho příslušný náhradník.

7) Za svá rozhodnutí jsem zodpovědný voličům a jejich podpora je pro mě důkazem, že souběh funkcí nevnímají jako zásadní problém (pro informaci: ve volbách do Sněmovny jsem získal 3099 preferenčních (11%) hlasů). V termínech, ve kterých krajské i parlamentní volby probíhaly, přitom bylo známo, že vykonávám obě funkce zároveň. Věřím, že mě lidé pochopí a zachovají mi svou přízeň. Jsme jedním z nejmenších krajů v zemi, který se potýká s řadou vážných problémů. Proto se snažím o to, abych za náš kraj bojoval nejen jako hejtman zpovzdálí, ze západní části republiky, ale zároveň mohl hájit jeho zájmy jako poslanec přímo v centru.

Novotný: Zůstanu ve funkcích, do nichž jsem byl zvolen a pro které js

Pravidla platí pro všechny
změny v KKN a.s.

K a r l o v a r s k ý k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 13. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. dubna 2014 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 8:05 do 9:35 hodin


Přítomni: PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák,
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš (celkem 7 radních)
Jednání řídil: PaedDr. Novotný
Omluveni: pí Hajská, Ing. Jakubík
Přizvaní: Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění: MUDr. März, Ing. Svobodová, Ing. Šalátová, Mgr. Vydrová
Zapisovatelka: Mgr. Jana Lukášová


5. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Výkaz zisků a ztrát a rozvaha Karlovarské krajské nemocnice a.s., za měsíc únor 2014

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


6. Vyhlášení výběrového řízení na funkci člena představenstva - generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


7. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/04/14

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9 bod 4, si vyhrazení kompetence – rozhodovat o odměně generálního ředitele nemocnice

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

Od 1. května povede KKN dosavadní lékařský ředitel Josef März


Jak se z příjmů od zdravotních pojišťoven zaměstnávají kámoši ČSSD, kdopak další byl umístěn za odměnu v nemocnici?


Jan Slánský: tajemný tajemník odcházejícího šéfa karlovarského špitálu
Setkání s Táňou Fischerovou

24.4.2014 ,od 17 hod., Městská knihovna Karlovy Vary I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Podařilo se nám do našich končin pozvat báječnou osobnost Táňu Fischerovou. Přijďte si poslechnout a popovídat o KLÍČOVÉM HNUTÍ, které je v souladu s myšlenkami Doktorů za uzdravení společnosti. Těšíme se na Vás. Pozor! Akce je až v dubnu !!!!!Kraj zvýhodňuje jednu nemocnici proti druhé, proč?

Krajští politici pronajali bez výběrového řízení za směšných 3 mil. Kč soukromému subjektu nemocnici v Sokolově. Odpisy ve výši 13 mil. Kč však nese ve svých nákladech nemocnice v Karlových Varech a v Sokolově se tak chlubí ziskem.Kromě toho ještě KKN nemocnici v Sokolově oddlužila. Jakou hru to hrají s nemocnicemi politici a co na to říká dozorčí rada KKN ?
Ta má ze zákona tyto povinnosti:
1. dohlíží na výkon působnosti představenstva akciové společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
2. přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě akciové společnosti,
3. svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje potřebná opatření.

Jak je plní, když jsou takto poškozovány výsledky společnosti?
Složení dozorčí rady KKN:

člen dozorčí rady:
Petr Martínek, dat. nar. 29. října 1951

předseda dozorčí rady:
JAKUB PÁNIK, dat. nar. 25. června 1971

člen dozorčí rady:
Ing. Edmund Janisch, dat. nar. 24. prosince 1942

místopředseda dozorčí rady:
MUDr. Jan Valeš, dat. nar. 5. srpna 1970

člen dozorčí rady:
Miroslava Korseltová, dat. nar. 16. července 1970

člen dozorčí rady:
MARTIN HAVEL, dat. nar. 21. března 1966


Kraj má nemocnice dotovat, či pronajmout, navrhlo vedení nemocnic
Nebojí se ani krajského špitálu